Leader Linne

Bredaryds BygdegårdVi har fått bidrag av Leader Linne


Vi har ansökt om bidragsmedel från Leader Linne och fått pengar för att genomföra

vår investering i vår nya biografanläggning.


- - - - - - - - - - - - - - 


Vi har deltagit i av Leader Linne sponsrat Energiprojekt där deltagande

Bygdegårdar har fått en rejäl genomgång av energistatusen i sina lokaler.

Undersökningen har genomförts av TH energiteknik från Trollhättan och

resulterade i en lista på åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen.


- - - - - - - - - - - - - -


Som ett resultat av ovanstående Energiprojekt, har Bygdegården sökt och beviljats pengar för

energisparprojekt.

Vi har bytt ut en massa armaturer till rörelsestyrda armaturer med LED-ljus eller Lågenergilampor.

Vi har också bytt ut de tre pardörrarna till nya täta energisnåla.

Ett vidare resultat är också att vi fått ny kunskap om hur vi kan spara energi,

vilket kommer leda till ytterligare energisparåtgärder.


- - - - - - - - - - - - - -


Hemsidan för http://www.leaderlinne.se/